9 مارس, 2016
تبلیغات گوگل
گوگل : در تبلیغات گوگل، فرمت فلش را به طور کامل کنار می‌گذاریم
گوگل قصد دارد در سامانه‌های تبلیغاتی خود، استفاده از فایل‌های فلش را به طور کامل کنار بگذارد. برچسب ها: تبلیغات گوگل, فرمت فلش