7 سپتامبر, 2014
چگونه کسب و کار خود را فرانشیز (فرا امتیاز) کنیم؟
فرانشیز به گونه ای از کسب و کار گفته می شود که بر پایه آن، به یک شرکت اختیار داده می‌شود که تولیدات و یا فراورده‌های […]