5 نوامبر, 2015
نه مورد از فجایع برندینگ مجدد
اغلب اوقات فرایند برندینگ مجدد (تغییر لوگو و شعار و . . .) هدر دادن زمان و سرمایه تلقی می‌شود، خصوصاً اگر بدون استفاده از مشاوره […]