22 آگوست, 2015
اهمیت هماهنگ بودن بازاریابی با فرهنگ بازار
خواه یک فروشگاه به اصطلاح خشت و گلی(فیزیکی) راه اندازی کرده باشید یا اینکه بصورت آنلاین فعالیت کنید، در زمان ارتباط با یک بازار منطقه ای، […]