1 فوریه, 2016
بیست نکته ای برای هر فارغ التحصیل رشته بازاریابی – بخش اول
متأسفانه داشتن مدرک فارغ‌التحصیلی یکی از دوره‌های آموزشی در رشته بازاریابی تنها برای یک عکس زیبا و شاید تبلیغاتی مناسب باشد و در عمل برای به دست آوردن […]