3 آگوست, 2014
استفاده از طنز به برای برجسته کردن پیام های بازاریابی
اضافه کردن طنز به مطالب خود در رسانه های اجتماعی، ویدئو، ایمیل، پیام های بازاریابی باعث جلب توجه بیشتر مشتریان می شود. این موضوع، از این […]