9 سپتامبر, 2016
طرح نمونه‌گیری
طرح نمونه‌گیری چیست و چه کاربردی در تحقیقات بازار دارد؟
زمانی که طرح تحقیقات بازار شما آماده شد، نوبت به اجرا آن می‌رسد. در مرحله اجرا اولین قدم شما طرح نمونه‌گیری است. یک طرح نمونه‌گیری اصولاً […]