27 جولای, 2014
امروز شما نمی توانید به مشتری بفروشید
برچسب ها: طراحی فروشگاه, فروش, مشتری
8 ژوئن, 2014
عادات مشتری در خرید
طبق مطالعات انجام شده بخشی از ساختار روانی انسان، او را به انجام کارهای تکراری وا می دارد. اساساً انسان ها بسیار قابل پیش بینی هستند […]