23 ژانویه, 2016
فراخوان به عمل
پنج موردی که در طراحی یک فراخوان به عمل باید بر آن تمرکز کنید.
نوشتن متن فراخوان به عمل، همیشه ساده و آسان نیست و به‌ندرت تأثیرگذار و نتیجه‌بخش می‌شود. آزمون کردن موارد مختلف تا زمان به فراخوان‌های مناسب و […]