19 ژوئن, 2016
ضعف بازاریابی
ضعف بازاریابی آی‌تی در تولید محتواهای مورد علاقه مشتریان
 طبق یک قاعده قدیمی و مسلم، کارشناسان بازاریابی باید اطلاعاتی را در اختیار مخاطبان و مشتریان قرار دهند که برای آنها جذاب و سودمند بوده و به […]