27 آگوست, 2015
ضد بازاریابی ؛ هنر فروش از طریق عدم فروش
ضد بازاریابی ؟ ضد بازاریابی درعین‌حالیکه اصلا چیز جدیدی نیست، اما رویکردی متفاوتی از بازاریابی است که موجب جلب توجه مخاطبین به پیام تبلیغاتی شما می […]