22 می, 2016
صنعت بیمه
نقش بازاریابی در صنعت بیمه
امروزه استفاده کاربردی از فرایندهای مرتبط با بازاریابی، تبلیغات، برندسازی و فروش به‌قدری اهمیت پیداکرده که نقش آن در صنایع مختلف مصرفی و غیر مصرفی و به‌ویژه در […]