28 اکتبر, 2015
یک شعار چه عمری باید داشته باشد؟
چندین سال گذشته، درواقع در سال 1999، مجموعه عصر تبلیغات که اکنون بصورت اینترنتی هم در دسترس است، اقدام به انتخاب 100 کمپین برتر تبلیغاتی قرن […]
6 دسامبر, 2014
گپی صمیمانه با دکتر شهریار شفیعی در مورد شعار تبلیغاتی
هویت کلامی اولین و فراگیرترین بخش هر برند است که مخاطب با آن روبرو می شود، امروزه برندها براي حضور هميشگي در ذهن مشتريان ويادآوري رسالت […]