25 جولای, 2016
برونگرا
آیا بازاریاب‌ها باید شخصیتی برونگرا داشته باشند؟
تصور اینکه افراد برونگرا لزوماً دارای مزیت طبیعی و ذاتی نسبت به افراد درون‌گرا در رابطه با بازاریابی هستند، در نگاه اول خیلی ساده است. بسیاری […]