11 می, 2015
شخصی سازی پیام طی پنج مرحله – بخش اول
در عصری که هرروزه شاهد بمباران مشتریان با هزاران پیام بازاریابی هستیم، شخصی سازی روشی کلیدی برای از بین بردن این جنجالها ست که مصرف کنندگان […]