3 می, 2016
سیستم اطلاعات بازاریابی
سیستم اطلاعات بازاریابی – MIS – چیست؟
یک سیستم اطلاعات بازاریابی مجموعه‌ای از فرایندها و روش‌ها است که به‌منظور تولید، تحلیل، انتشار و نگهداری اطلاعات پیش‌بینی‌شده تصمیم‌های بازاریابی بر اساس یک‌روند منظم و […]