19 ژوئن, 2015
سُمکید ژاتوسریپیتاک: اقتصاددان، تئوریسین و سیاست مدار
سُمکید ژاتوسریپیتاک: اقتصاددان، تئوریسین و سیاست مدار نام به انگلیسی: Somkid Jatusripitak سال و محل تولد: 15 جولای 1953، تایلند برچسب ها: سُمکید ژاتوسریپیتاک, نخبگان بازاریابی […]