28 سپتامبر, 2014
ساعت شنی بازاریابی
قیف بازاریابی و قیف فروش مفاهیمی هستند که معمولا به آن‌ها اشاره می‌شود. ساعت شنی بازاریابی مدل مناسب‌تری است که در واقع شبیه به مفهوم قیف […]