7 ژوئن, 2014
هویت انسانی کسب و کار در شبکه اجتماعی
رسالت یک شبکه‌ اجتماعی اتصال نقطه به نقطه افراد به یکدیگر است. ولی منظور از اینکه یک کسب و کار باید در شبکه‌ اجتماعی مانند یک […]