9 جولای, 2015
نه تکنیک استفاده از زبان بدن در تبلیغات – بخش دوم و پایانی
در بخش اول از این مطلب ضمن اشاره به وجود داشتن و کاربرد زبان بدن در تبلیغات به برخی از تکنیک های آن از جمله صورت […]
8 جولای, 2015
نه تکنیک استفاده از زبان بدن در تبلیغات – بخش اول
آیا در حوزه تبلیغات اشارات غیر کلامی هم وجود دارد؟ بله در حوزه تبلیغات و بازاریابی اشارات غیر کلامی و استفاده از زبان بدن به کرات […]