29 آوریل, 2017
اولین دورهمی مدیران برای بررسی دلایل افت بازار برگزار شد
مدیران مشاغل مختلف در اولین نشست صمیمانه خود با حضور مسعود محمدی – استراتژیست بازاریابی و برند – دلایل افت بازار را با رویکرد مبتنی بر […]
25 اکتبر, 2015
شرکت‌های زیرک و چابک و بازاریابی و تبلیغات بیشتر در دوره رکود
افزایش بودجه بازاریابی و تبلیغات زمانی که همه در حال کاهش دادن آن هستند یا میزان فروش شما کاهش پیداکرده است کاری غیرمعقول به نظر می‌رسد، […]
15 سپتامبر, 2015
چرا مصرف‌کنندگان امروزی به نسبت محتاط تر از هر زمان دیگر شده‌اند؟
دوره رکود اقتصادی در سراسر دنیا تأثیر بلندمدتی بر باورها و رفتارهای مردم داشته و در کشور خودمان ایران هم که سابقه طولانی داشته و همچنان […]