9 می, 2016
روی‌گردان شدن مشتری
چطور از روی‌گردان شدن مشتری جلوگیری کنیم؟
حقیقتی مسلم است که یکی از متغیرهای مهمی که میزان سودآوری هر کسب‌وکاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد نرخ روی‌گردان شدن مشتری از یک برند یا […]