3 مارس, 2018
تحقیق بازار
رویکرد مشتری محور نسبت به تحقیق بازار
همچنان که بازاریابان تمایل به مشتری محور بودن دارند، متخصصین فعال در حوزه تحقیق بازار هم باید به همین استاندارد پایبند باشند. توانایی تعریف، توصیف و […]