8 می, 2016
پلتفرم‌های مدیریت داده
استفاده روزافزون از پلتفرم‌های مدیریت داده
بازاریاب‌ها سعی می‌کنند با استفاده از رویکردهای جدید بازاریابی شامل پلتفرم‌های مدیریت داده ، داده‌هایی را که در دسترس دارند بهتر از گذشته به خدمت گیرند […]