5 سپتامبر, 2017
آینده بازاریابی
آیا برای بازاریابی در سال ۲۰۲۰ آماده هستید؟
برای بسیاری از کسب‌وکارها سال ۲۰۲۰ به یک مهلت نمادین تبدیل شده است که برای آن طرح‌ها و استراتژی‌های مختلفی دارند. از طرف دیگر همه کارشناسان معتقدند چهره‌ی کارآفرینی و بازاریابی در سال ۲۰۲۰ به شیوه‌ی متفاوتی خواهد بود.
2 مارس, 2016
بازاریابی
بازاریابی در اقتصاد جدید – بخش اول
تغییراتی که در دوره کنونی در حال نمایان شدن در حوزه فن‌آوری و اقتصاد است، موجب شکل‌گیری مجموعه جدیدی از باورها و روش‌های در حوزه شرکت‌های […]