12 ژانویه, 2016
تائید اجتماع: آیا درست از آن استفاده می کنید؟
اصل تائید اجتماع رابرت سیالدینی امروزه به‌عنوان یکی از بهترین تکنیک‌های اثرگذاری در نظر گرفته می‌شود که دلیل قانع‌کننده‌ای هم برای آن وجود دارد. به‌هرحال شما […]
17 مارس, 2015
12 نکته در روانشناسی فروش
مردم بسیار پیچیده و اغلب مرموز هستند، با این حال بسیاری از بازاریابان بزرگ دنیا معتقدند که می‌توان مردم را به طور کامل درک کرد و […]