19 آوریل, 2015
اگر می خواهید بازاریاب باشید باید یک روانشناس هم باشید
بازاریابی یعنی روانشناسی. این جمله را از من به یادگار داشته باشید و اگر می خواهید یک بازاریاب نمونه و موفق باشید حتما مطالعات روانشناسی خود […]
16 ژانویه, 2015
زبان بدن شما چه چیز‌هایی راجع به شما می‌گوید؟
از آن‌جا که همه ما می‌خواهیم خودمان را به عنوان افرادی خون‌سرد، هوشمند، قوی، کاریزماتیک، اصولی و علاقه‌مند به دیگران نشان دهیم، بنابراین یادگیری تاکتیک‌هایی که […]
17 دسامبر, 2014
روانشناسی بازاریابی: 6 اصل آشکار از رفتار انسان
روانشناسی یکی از بخش‌های اصلی بازاریابی درونی است، روانشناسی درک این‌ است که مردم چرا و چگونه  فکر و عمل می‌کنند. محتوای شما چگونه می‌تواند قانع‌کننده […]