1 اکتبر, 2016
رفتار خرید
خصوصیات تأثیرگذار شخصیت بر رفتار خرید مصرف‌کننده – بخش دوم
در بخش اول از این مطلب به برخی از خصوصیات تاثیرگذار شخصیت بر رفتار خرید مصرف کننده و تاثیر آن بر بازاریابی و فروش محصول اشاره […]
28 سپتامبر, 2016
رفتار خرید
خصوصیات تأثیرگذار شخصیت بر رفتار خرید مصرف‌کننده – بخش اول
اگر اطلاع داشتن در رابطه باشخصیت و فاکتورهای مرتبط با آن برای بازاریابان اهمیت داشته باشد، پس اصلاً شخصیت چیست؟ بر اساس یکی از تعاریف شخصیت […]
23 اکتبر, 2015
چطور باید به این سه دسته خریدار مختلف بفروشیم؟
حالا که سه نوع خریدار مختلف را بخوبی شناختید و درکی جامع از شخصیت و تمایلات آنها بدست آوردید، چطور محصولات و خدمات خودتان را به […]