8 ژوئن, 2016
مشتری
مهم‌ترین مشکل مشتری خود را شناسایی کرده و سپس حل کنید
شاید توضیح خیلی زیادی به‌عنوان مقدمه نتوان به عبارت استفاده‌شده در عنوان این مقاله اضافه کرد. به‌نوعی می‌توان گفت کل فرایند فروش و بازاریابی در این […]