10 آگوست, 2016
ذات انسان
برخلاف ذات انسان بازاریابی نکنید – بخش دوم و پایانی
در بخش اول از این مطلب یادآور شدیم که در بازاریابی باید به‌گونه‌ای به خودمان آموزش دهیم که به‌خوبی درک کنیم که چه عواملی و به […]
8 آگوست, 2016
ذات انسان
برخلاف ذات انسان بازاریابی نکنید – بخش اول
درواقع، منظور از عنوان فوق برای این مطلب این است که چون شما یک انسان هستید به معنای کارشناس بودن شما در رابطه با ماهیت و […]