24 ژانویه, 2017
بازاریابی
درس‌های بازاریابی که از مادرم آموختم! – بخش دوم و پایانی
در بخش اول از این مطلب در مورد اینکه چقدر کنجکاوی مادرم در برخی مسائل ساده و روزمره باعث شده تا نکات بسیار خوب و مهمی […]
22 ژانویه, 2017
بازاریابی
درس‌های بازاریابی که از مادرم آموختم! – بخش اول
شاید حکایت‌ها و درس‌های بسیار زیادی در زندگی هر یک از ما وجود داشته باشد که آن‌ها را از مادران خود آموخته‌ایم و سعی در انتقال […]