2 دسامبر, 2014
استفاده از دانش بازاریابی برای خدمت به بشریت
در کشورهای درحال توسعه کوکا کولا در همه‌جا یک اطلاعیه‌ی ویژه دارد. موفقیت کوکاکولا باعث می‌شود شما بایستید و فکر کنید که چگونه کوکا کولا این […]