19 جولای, 2014
سه قانون کلیدی کسب و کار که در دانشگاه یاد نگرفتم
یادگیری پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه پایان نمی یابد. مهارت های عملی و درسی بسیاری هستند که من سال ها پس از خروج از کلاس […]