26 اکتبر, 2014
دامپینگ و اثرات مثبت و منفی آن
دامپینگ به معنی صادرات یک کالا به کشور دیگر با قیمت کمتر از قیمت داخلی است. دامپینگ در بازار اثرات منفی و مثبت بسیاری می‌تواند داشته […]