29 اکتبر, 2014
دارایی‌های غیرمادی (نامشهود) برند
دارایی‌های غیرمادی به دارایی‌هایی گفته می‌شود که ماهیت فیزیکی ندارند، در عین حال باارزش هستند. مالکیت معنوی شرکت‌های بزرگ، حسن‌نیت و به رسمیت شناختن برند همه […]