29 دسامبر, 2014
چگونه از داده‌های بزرگ برای بهبود فروش استفاده کنیم؟
اصطلاح داده‌های بزرگ در طول چند سال گذشته بسیار مطرح می‌شود. اما اگر شما فکر می‌کنید که آن فقط برای شرکت‌های بزرگ است است و شرکت‌های […]
11 نوامبر, 2014
داده‌ها و اهمیت استفاده از آن برای بازاریاب‌ها
پیتر دراکر در سال 1950 گفت که داده‌ها به ما کمک خواهند کرد تا مشتری را به خوبی بشناسیم، درک کنیم و محصولات را به آن‌ها […]