10 فوریه, 2015
8 سوالی که به هنگام جمع‌آوری داده‌های مشتری باید از خود بپرسید
هنگامی که مشتریان اطلاعات شخصی خود را به شما ارائه می‌کنند، انتظار دارند که آن‌ها فاش نشده و مورد سوءاستفاده (تصادفی یا عمدی) قرار نگیرند. هم‌چنین […]