27 ژوئن, 2016
مشاور بازاریابی
پنج ویژگی مهم که در هر مشاور بازاریابی باید در جستجوی آن باشید
استفاده از یک مشاور بازاریابی روش بسیار خوب و مناسبی برای آن دسته از کسب و کارهایی است که به هر دلیل بودجه محدودی در اختیار […]
9 ژوئن, 2016
مشاور بازاریابی
مشاور بازاریابی کیست؟ و چه‌کارهایی انجام می‌دهد؟
امروزه اضافه کردن یک برچسب با عنوان مشاور در انتهای نام هر شغل و کسب درآمد زیاد تا حدودی ممکن شده و این موضوع موجب سردرگمی […]