30 سپتامبر, 2016
جذابیت جنسی
آیا جذابیت جنسی در تبلیغات و بازاریابی موجب افزایش فروش می‌شود؟
موضوع جنسیت و جذابیت جنسی در بازاریابی و تبلیغات همیشه موضوعی بوده که موردتوجه مشتریان، صاحبان کسب‌وکار و حتی دانشجویان بوده است. برخی تصور می‌کنند که […]