21 فوریه, 2016
جایزه ویژه تحقیقات بازاریابی
فراخوان شرکت در کسب جایزه ویژه پژوهشگران برتر بازاریابی
فراخوان سالانه انجمن بازاریابی آمریکا (American Marketing Association) موسوم به AMA و بنیاد AMAF برای معرفی کاندیداها و ثبت نام دریافت جایزه چارلز کولیج پارلین که […]