6 مارس, 2018
وبینار
چطور تعداد ثبت نام ها برای وبینار خودمان را از طریق صفحات فرود اثربخش افزایش دهیم
وبینار های موفق (سیمنارهای اینترنت محور) فقط با یک اشاره دست شکل نمی گیرند. باید یک موضوع فوق العاده، یک سخنران مهمان عالی (یا حداقل معرفی […]