29 ژوئن, 2017
تحلیل داده‌های اجتماعی
اطلاعاتی که باعث رشد بازاریابی شبکه‌های اجتماعی می شوند
تحلیل داده‌های اجتماعی راهی برای بهبود بازاریابی شبکه‌های اجتماعی معیارهای مهمی برای بهبود بازاریابی شبکه‌های اجتماعی از طریق تحلیل داده‌های به دست آمده از آن‌ها وجود […]
1 سپتامبر, 2014
چگونه فاصله تیم فروش و تیم بازاریابی را از بین ببریم؟
این مقاله بخش هایی از کتاب قوانین جدید فروش و خدمات است که توسط انتشارات Wiley منتشر شده است. برچسب ها: تیم بازاریابی, تیم فروش