11 فوریه, 2016
بازاریابی
سه درس بازاریابی از خواننده آمریکائی، تیلور سوئیفت
زمانیکه نوبت به هدف قرار دادن مخاطبین از گروه متولدین نزدیک به هزاره (نسل وای – اوایل دههٔ ۱۹۸۰ تا اوایل دههٔ ۲۰۰۰) می‌رسد، بازاریابان می‌توانند […]