11 سپتامبر, 2016
بازاریابی تلفنی
بازاریابی تلفنی چیست و چه تکنیک هایی دارد؟
بازاریابی تلفنی نوعی از بازاریابی مستقیم است که در آن فروشنده از تلفن استفاده می‌کند تا با مشتری ارتباط برقرار نموده و بتواند به آن‌ها اطلاعاتی […]