2 دسامبر, 2016
توسعه محصول
توسعه محصول جدید برای بقاء برند در بازار ضروری است
امروزه تمامی برندهای موجود در بازارهای مختلف به‌نوعی درگیر فرایندهای توسعه محصول جدید هستند. به همین روی هزینه‌های واحد تحقیق و توسعه سازمان‌ها افزایش پیداکرده است، […]
31 مارس, 2015
نوآوری و توسعه محصول جدید نیاز اصلی شرکت های ایرانی
یکی از مسائلی که شرکت ها با آن درگیر هستند و هزینه زیادی در بخش های مختلف سازمان صرف آن می کنند بحث نوآوری است. نوآوری […]