2 دسامبر, 2016
توسعه محصول
توسعه محصول جدید برای بقاء برند در بازار ضروری است
امروزه تمامی برندهای موجود در بازارهای مختلف به‌نوعی درگیر فرایندهای توسعه محصول جدید هستند. به همین روی هزینه‌های واحد تحقیق و توسعه سازمان‌ها افزایش پیداکرده است، […]
6 سپتامبر, 2016
توسعه محصول جدید
مراحل توسعه محصول جدید
پیش‌ازاین در رابطه با مراحل دوره عمر محصول مطالبی را همراه با مثال برای شما منتشر کردیم. اما پیش از آنکه یک محصول بتواند وارد سفر […]