18 ژوئن, 2014
پنج اشتباه متداول فروشندگان توزیعی
در طی سال های متمادی که درگیر صنعت توزیع و پخش محصولات بوده ام با فروشندگان بسیاری ارتباط داشتم. اشتباهات رایج همیشگی وجود دارد که این […]