25 ژانویه, 2016
تقلب در تبلیغات آنلاین
تقلب در تبلیغات آنلاین و مبارزه بی ثمر با آن در سال 2015
صنعت تبلیغات آنلاین از دیرباز با یک مشکل بغرنج و به‌ظاهر حل نشدنی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که خسارات بسیار زیادی به این صنعت وارد آورده […]