17 آگوست, 2016
مصرف‌کننده
انواع مصرف‌کننده و چگونگی دستیابی به آن‌ها – بخش دوم و پایانی
در قسمت اول از این مطلب گفتیم که در حوزه بازاریابی همانند دیگر حوزه‌های علمی نیز واژگان مخصوص به این حوزه مورداستفاده قرار می‌گیرد که یکی از […]
14 آگوست, 2016
مصرف‌کننده
انواع مصرف‌کننده و چگونگی دستیابی به آن‌ها – بخش اول
در حوزه بازاریابی همانند دیگر حوزه‌های علمی نیز واژگان مخصوص به این حوزه مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌طورکلی می‌توان گفت در این حوزه مصرف‌کنندگانی که کالاها و […]