5 می, 2016
انواع کالاها
انواع کالاها همراه با ملاحظاتی برای بازاریابی آن‌ها – بخش دوم
در بخش اول از این مطلب ضمن برشمردن برخی از ویژگی هایی که در مورد تقسیم بندی انواع کالاها مورد نظر قرار می گیرد، به دو […]